Tam gdzie kończy się nieskończoność doradców, zaczyna się GMK
  • NIE BUDUJEMY DRÓG, JEŹDZIMY PO NICH.
  • NIE BUDUJEMY MOSTÓW, KORZYSTAMY Z NICH.
  • NIE TWORZYMY PRAWA, ZNAMY JE.
  • NIE OPOWIADAMY O OSZCZĘDNOŚCIACH, TWORZYMY JE.
  • ZAWSZE ŚWIADOMIE.
    ZAWSZE ODPOWIEDZIALNIE.