fbpx

Nota prawna

 

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego GMK MANAGEMENT, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego GMK MANAGEMENT, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do GMK MANAGEMENT. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody GMK MANAGEMENT.

GMK MANAGEMENT na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie GMK MANAGEMENT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. GMK MANAGEMENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu GMK MANAGEMENT.

Podmiot lub Osoba kontaktująca się z pomocą Formularza Kontaktowego wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych podanych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie / w celu opracowania dla mnie oferty, na okres niezbędny do realizacji celu,  przez Administratora i przez podmioty współpracujące w związku z realizacją celu udostępnienia danych z Administratorem, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i POLITYCE PRYWATNOŚCI